Disclaimer

Alle op deze internetsite genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. Indien de prijs op de website niet overeenkomt met de werkelijke prijs dan zal je hiervan binnen 72 uur telefonisch of per e-mail op de hoogte worden gesteld.

COPYRIGHT - 2016 Vinea Vakanties BV
Niets van deze pagina's mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vinea Vakanties BV.

COOKIES
Cookies zijn kleine tekstbestanden die gebruikt worden om een internetgebruiker te herkennen en zodoende gepersonaliseerde informatie of advertenties aan te bieden. Cookies zijn geen programma's die op het systeem van een gebruiker draaien en bestanden kunnen beschadigen. In principe maakt de website van Vinea geen gebruik van cookies; slechts om de statistieken van het bezoek van de site te meten.
Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om de cookie-functionaliteit van jouw browser uit te zetten. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de fabrikant van jouw browser.

PRIVACY
Internet maakt heel veel mogelijk. Via internet kun je in contact komen met mensen over de hele wereld, overal diensten en producten bestellen en informatie die naar jouw wensen is samengesteld ontvangen.
Ook Vinea biedt verschillende persoonlijke diensten. Voor die diensten hebben we soms informatie van jou nodig. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om je een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. Je kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.
Vinea doet haar best correcte gegevens van jou te registeren. Als er onjuiste gegevens over jou zijn vastgelegd, zal Vinea deze verwijderen. Je kunt jouw schriftelijke verzoek daartoe richten aan Vinea. Als je inzage wilt hebben in je persoonsgegevens dan kun je contact met ons opnemen via info@vinea.nl.
De geregistreerde gegevens zijn niet zonder jouw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder jouw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van Vinea-diensten die door ons worden aangeboden. Indien je gebruik maakt van diensten van partners van Vinea gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy. Vinea is wettelijk verplicht om de rechten van gebruikers van de Vineadiensten te beschermen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

PRIVACY SOCIAL MEDIA
Via social media als Twitter en Facebook kun je je vakantievrienden ontmoeten of je reisverhalen en ervaringen delen met anderen. Houd het wel altijd netjes! Vinea heeft het recht om berichten te verwijderen.
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat derden gebruik gaan maken van jouw gegevens op deze socialmediasites voor bijvoorbeeld reclame, nieuwsbrieven of iets dergelijks. Krijg je naar aanleiding van je deelname aan social media toch ongewenste post neem dan direct contact met Vinea op!