Keurmerken

ANVR 
Vinea Vakanties B.V. (inclusief FreeStyle) is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen onder nummer 05443. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De vakanties op deze internetsite worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze Reisvoorwaarden zijn hier te downloaden en op de website van de ANVR. De brochure bevat tevens de ANVR-boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie.

Klik hier voor meer informatie over de ANVR.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Vinea Vakanties B.V. (inclusief FreeStyle) (KvK nr. 64208184) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Klik hier voor meer informatie over de SGR garantieregeling.

Calamiteitenfonds

Vinea Vakanties B.V. (inclusief FreeStyle) (KvK 64208184) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
-        (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
-        de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Ben je woonachtig in het buitenland dan gelden met betrekking tot de garantie van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen andere voorwaarden. Klik hier voor meer informatie over de Calamiteitenfonds garantieregeling.

Geschillencommissie
​Vinea Vakanties B.V. (inclusief FreeStyle) is aangesloten bij de Geschillencommissie Reizen, welke een onderdeel is van de consumentenbond. Mocht je niet helemaal tevreden zijn over je reis en kom je er na het indienen van een klacht bij Vinea Vakanties B.V. niet uit? Dan kan je de hulp van de geschillencommissie inroepen. Het doel van deze geschillencommissie is om geschillen tussen consument en reisorganisatie op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld te helpen. Voor het lidmaatschap aan de geschillencommissie worden strenge normen gehanteerd, waardoor de kwaliteit van de jongerenvakanties gewaarborgd blijft. Deze vind je onder andere terug in de Algemene Voorwaarden van Vinea Vakanties B.V., die op alle onderdelen tenminste gelijk(waardig) moeten zijn aan de Algemene Voorwaarden die de Brancheorganisatie(s) en de consumentenorganisaties met elkaar hebben afgesproken.

Klik hier voor meer informatie over de Geschillencommissie.

DTO
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. Vinea voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet Vinea Vakanties B.V. aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan. Klik hier om onze beleidsverklaring m.b.t. Duurzaam Toeristisch Ondernemen na te lezen.

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf en ISO9001
Voor onze reizen met busvervoer maken we gebruik van verschillende busmaatschappijen. Om een veilige reis te garanderen maken wij uitsluitend gebruik van busmaatschappijen met een erkend Keurmerk Touringcarbedrijf of een ISO9001 certificering in combinatie met een ANVR-Veiligheidsdocument. Naast de garantie voor veiligheid bieden deze erkende busmaatschappijen ook garantie voor het comfort van de touringcar, een constante kwaliteitszorg en vakbekwame chauffeurs. Om deze keurmerken en certificeringen te verkrijgen, moet de busmaatschappij aan diverse eisen voldoen en worden de kwaliteitseisen voortdurend gecontroleerd. Dit garandeert dat de hoge kwaliteit van de touringcarreizen gewaarborgd blijft.